Ανακαίνιση Κατοικιών

Μπορούμε να αναλάβουμε  την ανακαίνιση – ανακατασκευή οποιουδήποτε χώρου ή κτιρίου , με  τον σχεδιασμό και την πρόταση λύσεων για  την αναδιαμόρφωση των χώρων σας με κάθε είδους οικοδομική εργασία που μπορεί να απαιτηθεί, από  τοιχοποιίες, από πλίνθους ή συστήματα ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες), έως  επιχρίσματα, τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων κλπ.

          Περαιτέρω , πραγματοποιούνται  η  ανανέωση και ανακαίνιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής ρεύματος, κτλ  των υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύδρευσης και θέρμανσης, όλων των χώρων της κουζίνας, του λουτρού  των εσωτερικών κουφωμάτων σας ,  αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, με νέα υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών αλλά και τον ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του χώρου σας.
 Η θερμομόνωση καθώς και την υγρομόνωση  όπου αυτό απαιτηθεί .