Ποιοί ΕίμαστεΓιώργος , Σαράντης Νικολόπουλος και ΣυνεργάτεςΜε 15 χρόνια εμπειρία στην Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την  Επίβλεψη κτιρίων , αλλά και ως κατασκευαστές  Ακινήτων ,   στην  επίβλεψη και κατασκευή νέων αλλά και υπό  ανακαίνιση κατοικιών για την ενεργειακή τους αναβάθμιση   αλλά και την ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας, με υπηρεσίες ανάπτυξης εμπορικών  ακινήτων , συντήρηση ακινήτων κ.τ.λ. 

George , Saradis Nikolopoulos  & Associates 
Civil Engineers with 15 years experience as a Site Engineers,  building Administrators and a Freelance Consultant Civil Engineers. Amongst others,  have worked as a site Engineer in several developments, including the construction of a Private General Hospital in Greece for a major Greek Constructions company, implementing the Design documents for the concrete works and securing the compliance with the timetables. For several years we  have been self employed designing and supervising 3- and 4-storey residential buildings of reinforced Concrete monolith buildings in Greece , and with property development,  commercial retail property development services,  real estate development, property maintenance etc .George , Saradis Nikolopoulos & Associates

Civil Engineers Technologists

www.gsn.gr