Επικοινωνια

Γραφείο: οδό Κανανάρη 155 - 157
1ος όροφος
Πάτρα

Τηλέφωνο γραφείου:  2616008747
Γιώργος Νικολόπουλος: 6944541677
Σαράντης Νικολόπουλος: 6974001862
e-mail : info@gsn.gr    /      info.gsn.gr@gmail.com