Σχεδιασμός , Ανάπτυξη & Αναβάθμιση Ακινήτων  στην Πάτρα .


Είμαστε πολιτικοί Μηχανικοί με εμπειρία στον  σχεδιασμό,
την κατασκευή αλλά  και  διαχείριση αστικών ακινήτων.