Σχεδιασμός , Ανάπτυξη & Αναβάθμιση Ακινήτων  στην Πάτρα .


Είμαστε Πολιτικοί Μηχανικοί τ.ε.  ,  με εμπειρία στον  σχεδιασμό,
την κατασκευή αλλά  και  διαχείριση αστικών ακινήτων.