Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Ακινήτων στην Δυτική Ελλάδα.

Είμαστε Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή και διαχείριση αστικών ακινήτων.