Σχεδιασμός , Ανάπτυξη & 
Διαχείριση Ακινήτων
στην Πάτρα .Είμαστε Πολιτικοί Μηχανικοί τ.ε.  ,  με εμπειρία στον  σχεδιασμό,
την κατασκευή αλλά  και  διαχείριση αστικών ακινήτων.